prodej, pokládka a renovace podlah

Podlahové lišty a profily

Podlahové lišty a profily

Izolace

Tekutá lepenka HYDROSEAL

Hydroseal je plnohodnotná, moderní náhrada asfaltových svařovacích lepenek. Použití je shodné s ostatními běžnými lepenkami. Produkt je vyráběn výhradně v České republice.

Všeobecná charakteristika
Jedná se o hydroizolační materiál nové generace.
HYDROSEAL je tekutá vodou ředitelná asfalto-bentonitová
hydroizolační hmota s obsahem modifikovaných syntetických vláken, které vytvářejí zpevňující nosnou vložku. Nanesením této hmoty na podklad (stěrkováním) se po jejím vyschnutí vytvoří hydroizolační povlak, který dokonale nahrazuje bežně používané asfaltové pásy.
HYDROSEAL má vyjimečné technicko-fyzikální vlastnosti; přilnavost k podkladu, pevnost v tahu, pružnost, vodotěsnost, odolnost proti mrazu, odolnost proti stárnutí ve vodě a teple. Při aplikaci vytváří jednolitou hmotu bez nebezpečí nedokonalých spojů. Při postupném nanášení více vrstev dojde k jejich dokonale homogennímu spojení.
Hmota je nehořlavá a nešíří plamen po povrchu.

Hlavní výhody proti klasickým dosud používaným hydroizolačním hmotám jsou:

 • jednoduchá aplikace
 • cenová výhodnost
 • dosažení homogenního povrchu v celé ploše bez nebezpečí nedokonalých spojů
 • úspora času vzhledem k jednoduchosti aplikace
 • zrychlení technologického postupu stavebních prací (není nutno čekat na vyzrání betonu před následnou hydroizolací)
 • neexistence exhalátů vznikajících při svařování pásových izolačních materiálů
 • možnost aplikace na naprostou většinu materiálů používaných ve stavebnictví, vč. dřeva, kovu, pozink. plechu, PUR pěny a polystyrenu bez rizika naleptání
 • namáhaná místa, hrany a kouty není nutné zpevňovat přídavnou výztuží
 • přetíratelnost běžnými akrylátovými nátěry .
 • Na hydroseal lze lepit obklady a dlažby

Příklady použití:

 • izolace podzemních základů staveb
 • bezešvé ochranné povlaky svislých a vodorovných konstrukcí
 • izolace rovných střech
 • izolace mezi betonovým základem a nosnou zdí
 • oprava zestárlých krytin
 • lepení keramických a terasových dlažeb přímo na Hydroseal
 • lepení pěnového polystyrenu

Podklad může tvořit beton, cihla, porobeton, dřevo, kovové prvky, plech, asfaltové povlakové krytiny, tepelně izolační hmoty (např. tvrzený polystyren nebo stříkané PUR pěny) apod. Zatuhlá vrstva hydroizolační hmoty nestéká ani při vysokých klimatických teplotách.

Obecné zásady aplikace:
Hmota HYDROSEAL se nanáší za studena při teplotách nad 3°C na sytě navlhčený povrch tak, aby byl v čase aplikace matně vlhký. Nesmí se nanášet za deště, mrazu a na zamrzlé podklady. Podklad, který je vystaven vysoké klimatické teplotě, je třeba řádně navlhčit (zchladit), aby při aplikaci nedocházelo k tvorbě bublin, vznikajících při rychlém odpařování. Pro použití hmoty nejsou vhodné podklady, na kterých stojí voda. Podklad musí být pevný a nesmí se drolit. Musí být dobře očištěn a zbaven prachu, mastnot a hrubé rzi. Podklad dostatečně zvlhčíme a penetrujeme hmotou zředěnou v poměru cca 1:1 .Na takto připravený podklad nanášíme důkladně promíchanou nezředěnou hmotu přímo z obalu pomocí vhodné stěrky. Je třeba dbát na to, aby byla postupně vytvořena výsledná vrstva o síle 1-3 mm dle použití.
SPOTŘEBA : 3 - 4 kg/m2
BARVA : černá
BALENÍ : 5 I, 10 I, 30 I (plastové vědro)

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI:
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Oči chraňte použitím ochranných brýlí.
Případné znečistění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zkoušky dle certifikátu č. 020 - 006046
Vydal TZÚS Praha , s.p.
Výrobce : HELWEZ, spol. s r.o. Praha, Vsetin